Powerplay AB bildas

Vänskap. Att dela förtroenden, intressen, glädje och sorg med varandra är en stor del av livet. För drygt 30 år sedan var det en klick vänner som ville mer än så. De ville göra något för andra. Tillsammans. De startade ett rockband. De var unga, entusiastiska och satsade på sin dröm. Inom en inte alltför lång tid fanns det nog med backline, ljud och ljus för att producera vad som helst. Snart nog nådde ryktet om denna utrustningsguldgruva även hos etablerade artister och Janne Schaffer hörde av sig och ville hyra. Kund nummer ett. Powerplay bildades. Under årens gång har vi genomgått förändringar, vi har utvecklats och anpassats till det vi är idag. Vad som däremot inte förändrats, i vårt familjeföretag är viljan att göra något för andra. Det är inpräglat i företagets DNA och ser man det inte på något annat sätt vill vi i alla fall att det till vardags ska märkas i den beredvilliga servicen och viljan att gå den extra milen för att lösa eventuella problem eller kniviga situationer som uppstår.