Powerplay AB

Vi är ett företag som anser att inget jobb är för stort och inget jobb är för litet.  Vi vill producera med excellens och framföra ett perfekt resultat till dig som kund. Många av våra kunder har blivit rekommenderade att kontakta oss av en tidigare nöjd kund vilket vi tror beror på vår affärsetik, ärlighet och kompetens. Vi har legat i framkant i utvecklingen i över 25års tid och många av våra innovativa lösningar har numer blivit en standard i branschen. Vi har utvecklats till att börja producera LED armaturer för branschen då det saknades riktigt bra lösningar. För Powerplay är en nöjd kund en hederssak!