Andra tjänster

Om du är  biltillverkare och lanserar en ny modell eller är ansvarig för en koncerns kick-off så är vi en trygg partner. Vi har gjort alla varianter av jobb på olika platser och har för vana att vara flexibla beroende på vilka förutsättningar som finns.